طراحی نقشه شبکه

طراحی نقشه شبکه مهم ترین مرحله پیش از شروع راه اندازی و نصب شبکه می باشد. در واقع طراحی شبکه فاز صفر و یا به عبارتی فاز مطالعاتی شبکه می باشد. چرا که پیش از پیاده سازی زیرساخت و اجرای نصب شبکه ، نیاز به بررسی دقیق و طرح ریزی فیزیکی ، نیازسنجی و امکان سنجی شبکه می باشد. اینکه کابل های شبکه از چه مسیری عبور کنند ، نودها و یا سیستم ها در چه محلی قرار گیرند ، سایر تجهیزاتی که تحت شبکه کار می کنند چه هستند و موقعیت فیزیکی آن ها در محل پیاده سازی شبکه کجا است و بسیاری از نکات زیربنایی و یا به اصطلاح پسیو ، در مرحله طراحی شبکه باید مد نظر قرار بگیرند.

در واقع همان طور که ساخت یک بنا و یا یک پروژه عمرانی قبل از شروع ساخت و ساز نیازمند تحقیقات اولیه و فاز مطالعاتی می باشد و پس از آن مرحله طراحی نقشه ساختمان آغاز می شود ، در پروژه های شبکه نیز به همین شکل می باشد. قبل از نصب و پیاده سازی شبکه ، حتماً باید مطالعات اولیه در این زمینه صورت گیرد و پیش نیازها و همچنین آینده نگری ها ، مد نظر قرار گیرد و سپس با ارائه یک نقشه جامع و کامل از ساختار فیزیکی ، اجرای پروژه آغاز گردد.

طراحی شبکه و نقشه شبکه باید بر اساس اصول و استانداردهای شبکه صورت گیرد. رعایت استانداردهای شبکه در این مرحله باعث کاهش هزینه های اجرا و کاهش احتمال خرابی و مشکلات آتی می شود و در نهایت هزینه های نهایی را کاهش می دهد. رعایت این مهم بسیار اهمیت دارد ولی معمولاً شرکت ها و صاحبان آن به این مرحله اهمیت چندانی نمی دهد. نگاه سطحی و کوته فکرانه به کاهش هزینه ها در اجرای پروژه های شبکه موجب می شود که شرکت ها در آینده هزینه های مادی و معنوی سنگینی را به دلیل اجرای ضعیف ، غیراستاندارد و ناقص پروژه ها متحمل بشوند.