متفرقه

۱۶آبان ۱۳۹۶
تکنسین پشتیبانی و Helpdesk

وظایف تکنسین پشتیبانی و Helpdesk یک تکنسین پشتیبانی و Helpdesk، وظیفه نگهداری و مانیتورینگ سیستم‌های کامپیوتری، نرم افزارها، سخت‌افزارها و خدمات پشتیبانی شبکه را در یک شرکت و یا سازمان بر عهده دارد. اگر هر گونه مشکلی بر روی سیستم شما به وجود آید و یا تغییراتی نیاز داشته باشید مانند: فراموش کردن پسورد کاربر، […]