آرشیو برچسب ها : طراحی شبکه

در زمان طراحی یک شبکه‌ی کامپیوتری جدید چه برای ۵ نفر و چه برای ۵۰۰ نفر، باید نیازها و خواسته‌های افرادی که از این شبکه استفاده می‌کنند، در کنار هزینه های اجرای شبکه در نظر گرفت. در صورتی که اتفاق فورس ماژور یا غیر مترقبه رخ دهد، باید برنامه‌ای پیش‌بینی شود تا بتوان به کمک […]