۱۳ خرداد, ۱۳۹۷

مرکز عملیات شبکه (انتظارات از مرکز NOC و عناصر اصلی این سامانه) – بخش سوم

در مقالات قبل، تعریفی از مرکز عملیات شبکه (NOC)، اهداف، ضرورت‌ها و وظایف و عناصر اصلی آن داشتیم و سپس آن را با SOC مقایسه کردیم. […]
۷ خرداد, ۱۳۹۷

مرکز عملیات شبکه (اجزاء مرکز عملیات شبکه یا NOC) – بخش دوم

اجزاء مرکز عملیات شبکه تعدادی پرسنل فنی، با شرح فعالیت‌ها و چارت مشخص، در داخل NOC مستقر می‌شوند، از ابزارهای موجود جهت مدیریت و مانیتورینگ روزمره […]
۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷

مرکز عملیات شبکه (تعریف، ضرورت، اهداف و وظایف) – بخش اول

بعد از پیاده سازی و راه اندازی زیرساخت شبکه اینترانت و یا اینترنت سازمان، شرکت و یا هر موسسه تحت پشتیبانی که بر اساس استانداردهای امنیتی […]