بایگانی های تگ - Virtual Storage

مجازی سازی چیست؟

مجازی سازی چیست؟

اهمیت و کاربردهای مجازی سازی صرفاً به ماشین‌های مجازی محدود نمی‌شوند. در 60 سال اخیر هیچ پیشرفتی در عرصه‌ی فناوری اطلاعات مانند مجازی سازی نتوانسته است گستره‌ی عظیمی از مزایای قابل سنجش را ارائه کند. بسیاری از متخصصان، مجازی سازی را با ماشین‌های مجازی (VM)، هایپر وایزرهای مربوط به آن و پیاده سازی های سیستم…